Miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chiều 7-6, tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, HĐND TP Hà Nội tiến hành kỳ họp chuyên đề thực hiện việc lấy ý kiến của các đại biểu HĐND TP về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. 

Việc tổ chức kỳ họp này đã được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

01654593931.jpeg

Tại kỳ họp, 100% số đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh. HĐND TP sau đó đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh.

Trước đó, trong ngày 6-6, hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng  đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.