MerryLand Quy Nhơn

2 quỹ ngoại rót 103 triệu USD vào Hưng Thịnh Land  

2 quỹ ngoại rót 103 triệu USD vào Hưng Thịnh Land  


Hưng Thịnh Land cho biết vừa hoàn tất thương vụ nhận góp vốn cổ phần trị giá 103 triệu USD...