MBS báo lãi quý 1 gấp đôi cùng kỳ, nắm giữ hơn 1,280 tỷ đồng trái phiếu

MBS báo lãi quý 1 gấp đôi cùng kỳ, nắm giữ hơn 1,280 tỷ đồng trái phiếu

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) báo lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Môi giới và cho vay margin là hai mảng đóng góp chính cho kết quả này.

Quý 1/2022, động lực tăng trưởng của MBS đến từ mảng cho vay margin và doanh thu môi giới chứng khoán. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Công ty đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới cũng tăng 59%, lên 255.6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi tự doanh không tăng nhiều so cùng kỳ và giữ ở mức 30 tỷ đồng. Quy mô lợi nhuận tự doanh giảm so cùng kỳ khi lãi từ tài sản ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 18% gần 69 tỷ đồng, lỗ tài sản FVTPL thu hẹp 48% còn 24.4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tư vấn tăng mạnh 250%, lên mức 22.5 tỷ đồng.

MBS

Tổng tài sản của MBS tới cuối quý 1/2022 đạt 12,370 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Dư nợ cho vay gần 7.6 ngàn tỷ đồng, tăng 6%. Tỷ trọng nợ phải trả duy trì ở mức 70%.

Lượng tiền mặt cũng tăng mạnh so với đầu năm lên mức 218.6 tỷ đồng, tăng 85%.

Danh mục tài sản FVTPL giảm 35% so với đầu năm, còn gần 1,120 tỷ đồng. Trong đó, danh mục FVTPL tập trung vào trái phiếu niêm yết và chứng chỉ tiền gửi với giá trị lần lượt là 415 tỷ đồng và 510 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản đầu tư HTM tăng 33.6% lên 2,117 tỷ đồng. Đồng thời, các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng tăng lên 984.7 tỷ đồng, gấp 8.3 lần đầu năm. Ở danh mục này, trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 866.7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1, MBS đang nắm hơn 1,280 tỷ đồng trái phiếu.

mbs_1
MBS_2