MBBank chi thêm 472 tỷ đồng vào Chứng khoán MB

MBBank chi thêm 472 tỷ đồng vào Chứng khoán MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (HoSE: MBB) công bố Nghị quyết HĐQT duyệt phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn 2022 của Chứng khoán Quân đội (HNX: MBS), số lượng mua 47,2 triệu cổ phiếu MBS, tương ứng với tỷ lệ sở hữu hơn 79% vốn.

MBBank cho biết trong trường hợp công ty chứng khoán này không phân phối hết cổ phần, ngân hàng sẽ mua thêm và đảm bảo trong ngân sách đầu tư góp vốn công ty con năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

chung_khoan_mb

Chứng khoán Quân đội đang thực hiện phương án phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 9:2. Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu 594 tỷ đồng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin (195 tỷ đồng), đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin (400 tỷ đồng). Riêng ngân hàng mẹ góp 472 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán MB thông báo kéo dài thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 22/8 đến 12/9 thành từ 22/8 đến 22/9, tức tăng thêm 10 ngày so với thông báo trước đó. HĐQT cho biết nguyên nhân gia hạn là để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian nghiên cứu và đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ phiếu MBS chốt phiên ngày 19/9 ở vùng giá 16.000 đồng/cp, giảm 21,5% trong vòng 1 tháng.