MB đặt mục tiêu lãi trước thuế 26.100 tỷ đồng

MB đặt mục tiêu lãi trước thuế 26.100 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 26,100 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, MB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 tăng trưởng vốn điều lệ 20% (54,363 tỷ đồng), tổng tài sản tăng 14% (830,000 tỷ đồng), tín dụng tăng 15% (583,600 tỷ đồng) và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Huy động vốn tăng trưởng lên 591,000 tỷ đồng và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 15% so với năm trước, tương đương 26,100 tỷ đồng.

Mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 2% và riêng Ngân hàng mẹ dưới 1.5%.

ngan_hang_quan_doi

Năm 2022, MB trích 8,048 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, xấp xỉ năm trước, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế 22,729 tỷ đồng, tăng 38%.

So với kế hoạch 20,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm, MB đã vượt 12% mục tiêu.

Quy mô tổng tài sản của MB tăng 20% so với đầu năm, lên mức 728,532 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 27%, lên mức 460,574 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 15%, ghi nhận 443,605 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tính đến 31/12/2022 là 1.09%.