Maya Dangelas

KBC – ITA tạm ứng nghìn tỷ cho cho lãnh đạo, nhân viên

KBC – ITA tạm ứng nghìn tỷ cho cho lãnh đạo, nhân viên


Trong 2021 và nửa đầu năm nay, KBC đã tạm ứng cho nhân viên từ vài chục tỷ đồng lên hàng...

Tập đoàn Tân Tạo chuyển gần 2.000 tỷ đồng sang Mỹ cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Tập đoàn Tân Tạo chuyển gần 2.000 tỷ đồng sang Mỹ cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến


Theo báo cáo tài chính của Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA), đến ngày 30/6, công ty...