máy rút tiền tự động

Rút - chuyển tiền liên ngân hàng tại máy STM của Unicloud và KienlongBank chỉ bằng mã QR

Rút - chuyển tiền liên ngân hàng tại máy STM của Unicloud và KienlongBank chỉ bằng mã QR


Xuất hiện tại “Ngày Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng (04/8), máy giao dịch ngân hàng tự...