Mất gần 1 tháng, Vinfast mới huy động được 1.500 tỷ đồng

Mất gần 1 tháng, Vinfast mới huy động được 1.500 tỷ đồng

Phải mất gần 1 tháng, Vinfast mới phát hành xong 15 triệu trái phiếu thu về số tiền 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26/1/2022, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (Vinfast) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 28/12/2021, Vinfast đã phát hành 15 triệu trái phiếu. Tuy nhiên, phải đến ngày 25/1/2022 mới hoàn tất để thu về 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.

vinfast
Gần 1 tháng Vinfast mới gom đủ 1.500 tỷ đồng

Trước đó, ngày 1/11/2021, Vifast cũng phát hành 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 5.000 tỷ đồng (Các mã VIFCB2124001 và VIFCB2124002).

Trong đó lô VIFCB2124001 gồm 15 triếu trái phiếu phát hành thành công chỉ trong 1 ngày giúp Vinfast thu về 1.500 tỷ đồng. Còn lô VIFCB2124002 gồm 35 triệu trái phiếu phải mất 30 ngày mới hoàn thành giúp Vinfast thu về 3.500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba. Trái chủ là một nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 1/11/2024. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,9%/năm và lãi suất tham chiếu.

Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu này sẽ được Vinfast thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể, Vinfast sẽ thanh toán các chi phi bao gồm nhưng không giới hạn mua sắm máy móc, thiết bị, bản quyền, dịch vụ… để đầu tư cho dự án tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) sẽ bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Vinfast. Tài sản bảm đảm cho 35 triệu trái phiếu này là Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) cùng toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản thuộc dự án VAP (Công viên văn hoá và du lịch sinh thái Vinpearlland tại tỉnh Khánh Hoà) thuộc quyền sử dụng của Vinpearl (được thế chấp sau ngày phát hành và theo các quy định tại các văn kiện trái phiếu).

Bên cạnh đó, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Vinfast và/hoặc các bên thứ ba cũng đem làm tài sản bảo đảm.

Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TSBC) làm tổ chức bảo lãnh phát hành và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) làm tổ chức nhận tài sản bảo đảm.