Masan huy động thêm 650 triệu USD vốn ngoại

Masan huy động thêm 650 triệu USD vốn ngoại

Các khoản vay được sắp xếp bởi BNP Paribas, Credit Suisse, Standard Chartered Bank, HSBC và UOB nhằm tăng cường nguồn vốn dài hạn cho tập đoàn Masan.

Tập đoàn Masan đã ký kết hợp đồng tín dụng với nhóm các ngân hàng nước ngoài gồm BNP Paripas, Credit Suisse, Standard Chattered, HSBC, UOB và các tổ chức tham gia tài trợ khác để vay số tiền ban đầu 83 triệu USD, cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay lên tối đa 225 triệu USD.

Masan cũng phê duyệt việc ký kết hợp đồng bảo lãnh với BNP Paripas, trong đó bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH The Sherpa – một thành viên của Masan. Hợp đồng bão lãnh này liên quan đến hợp đồng tín dụng mà Sherpa ký với các ngân hàng ngoại để vay số tiền ban đầu quy mô 292 triệu USD, kèm quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD.

Masan

Tổng quy mô giá trị 2 khoản vay kể trên đạt tối đa 650 triệu USD, thông tin về lãi suất và kỳ hạn các khoản vay mới chưa được công bố.

Thời gian gần đây, khi thị trường vốn trong nước gặp nhiều khó khăn, Masan đang liên tục đẩy mạnh huy động vốn trên thị trường quốc tế. Trước đó, hồi cuối năm 2022, tập đoàn cũng đã nhận giải ngân thành công 600 triệu USD vốn quốc tế được sắp xếp bởi BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered Bank. Giao dịch được bảo lãnh phát hành và thu hút 37 tổ chức tài chính quốc tế đăng ký vượt mức.

Đây là khoản huy động hợp vốn nước ngoài có kỳ hạn 5 năm và có giá trị lớn nhất từ ​​trước đến nay trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Khoản vay bằng USD có lãi suất 2,9%, cộng với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 6,7% mỗi năm.

Trong bối cảnh lãi suất tăng, việc tăng vay bằng USD có thể dẫn đến rủi ro ngoại hối lớn hơn. Tuy vậy, Masan cho biết sẽ chủ động theo dõi và đánh giá thời điểm thích hợp để thực hiện các giao dịch phái sinh nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường và vẫn duy trì chi phí vốn một cách tối ưu.

Các điều khoản tín dụng có lợi hơn và khả năng tiếp cận vốn mạnh mẽ là nhờ sự cải thiện về kết quả kinh doanh ở các mảng kinh doanh tiêu dùng và bán lẻ cốt lõi của Masan.

Các bên cho vay và đối tác quốc tế ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc của Masan và việc đẩy mạnh mở rộng hệ thống bán lẻ có lợi nhuận.

Masan cũng cho biết công ty duy trì tỷ lệ đòn bẩy bền vững và vị thế thanh khoản nhờ khả năng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các khoản huy động vốn mới sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ đòn bẩy của công ty, đồng thời tăng khả năng thanh khoản đáng kể nhờ thời hạn khoản vay dài hơn và hiệu quả hoạt động được cải thiện.