Masan dự kiến vay 600 triệu USD từ ngân hàng nước ngoài

Masan dự kiến vay 600 triệu USD từ ngân hàng nước ngoài

Masan Group có tổng nợ vay 58.426 tỷ đồng tính tới cuối tháng 3. Trong đó, vay ngắn hạn là 19.183 tỷ đồng, với 3.865 là vay dài hạn tới hạn phải trả trong 12 tháng.

HĐQT Tập đoàn Masan (Masan Group, HoSE: MSN) vừa thông qua nghị quyết việc ký hợp đồng tín dụng với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, HSBC – chi nhánh Singapore và các bên khác.

Nội dung nghị quyết cho biết, Masan Group được vay tổng số tiền ban đầu không vượt quá 205 triệu USD, cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 45 triệu USD. Như vậy, tổng số tiền vay tối đa là 250 triệu USD, tương đương hơn 5.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Masan Group cũng phê duyệt việc công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) - công ty con thuộc sở hữu trực tiếp của tập đoàn - ký kết hợp đồng tín dụng với các bên nêu trên. The Sherpa được vay tổng số tiền ban đầu không vượt quá 170 triệu USD, cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 180 triệu USD. Tổng số tiền vay tối đa lên tới 350 triệu USD, tương đương hơn 8.100 tỷ đồng. Masan Group bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của The Sherpa liên quan và phát sinh từ hợp đồng tín dụng.

Như vậy, tổng số tiền mà Masan Group vay hoặc bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán với công ty con là 600 triệu USD từ các ngân hàng nước ngoài.

Masan Group

Masan Group có tổng nợ vay 58.426 tỷ đồng tính tới cuối tháng 3. Trong đó, vay ngắn hạn là 19.183 tỷ đồng, với 3.865 là vay dài hạn tới hạn phải trả trong 12 tháng. Tổng vay dài hạn là 39.253 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn là 8.162 tỷ đồng, vay trái phiếu không có đảm bảo là 16.018 tỷ đồng và trái phiếu có đảm bảo là 18.745 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Masan Gorup đã trình cổ đông kế hoạch phát hành 500 triệu USD chuyển đổi ra thị trường quốc tế với giá 100.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 5 năm, giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo BCTC hợp nhất năm 2021.

Thời gian dự kiến phát hành là năm 2022 hoặc 2023 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư dự án của công ty, góp vốn vào công ty con, bổ sung vốn cho các hoạt động và cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài. Để có cổ phiếu chuyển đổi cho lô trái phiếu trên, công ty tự kiến phát hành 59 triệu cổ phiếu (5% số đang lưu hành) cho các trái chủ.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt khoảng 6.900 – 8.500 tỷ đồng, tăng 82% – 124% so với năm trước (sau khi loại trừ các khoản thu nhập một lần và đóng góp từ mảng thức ăn chăn nuôi trong năm 2021). Nếu không loại trừ, lợi nhuận giảm 16% - 32% so với cùng kỳ năm trước.