Masan chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

Masan chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa cong bố Nghị quyết HĐQT triển khai việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 8%, sở hữu 1 cổ phiếu nhận 800 đồng.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách 5/7 và ngày thanh toán 13/8. Với 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự kiến chi 1.120 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo BCTC hợp nhất quý I (13.482 tỷ đồng).

nguyen_dang_quang

Chủ tịch HĐQT Masan Group Nguyễn Đăng Quang.

Cổ tức năm 2021 của tập đoàn là 12% bằng tiền mặt. Việc tạm ứng cổ tức 2022 ủy quyền cho HĐQT căn cứ dòng tiền để thực hiện chi trả.

Kết thúc quý 1, Masan Group báo cáo doanh thu thuần 18.189 tỷ đồng, giảm 9%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.596 tỷ đồng, gấp 8,5 lần cùng kỳ năm trước.

Masan Group cho biết WinCommerce, Hàng tiêu dùng Masan, Masan High – Tech Materials cùng có lợi nhuận sau thuế nhờ doanh thu tăng và các hoạt động tối ưu hóa chi phí, thị trường vonfram tiếp tục được cải thiện. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi phát sinh 1 lần từ việc đánh giá lại khoản đầu tư trước đây vào Phúc Long Heritage và tăng doanh thu tài chính khác.