Louis Holdings bị đình chỉ giao dịch chứng khoán

Louis Holdings bị đình chỉ giao dịch chứng khoán

Doanh nghiệp của đại gia Đỗ Thành Nhân bị phạt hơn 160 triệu đồng và bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 2 tháng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo vừa ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 161,2 triệu đồng vì đã có hành vi giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Ngày 11/11/2021, Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital trong khoảng thời gian 17/11/2021 đến 15/12/2021.

do_thanh_nhan_Louis Holdings

Tuy nhiên, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân lại mua tới trên 4,67 triệu cổ phiếu TGG. Giao dịch được Louis Holdings thực hiện từ 17/11/2021 đến 30/11/2021, mua vượt hơn 1 triệu cổ phiếu TGG so với đăng ký (tương ứng khoảng 10,75 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu TGG).

Louis Holdings bị xử phạt căn cứ quy định tại điểm h Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020.

Ngoài ra, Louis Holdings còn bị xử phạt bổ sung bằng việc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/3.

Gcổ phiếu TGG của Louis Capital đóng cửa phiên 23/3 giảm 2,78% xuống còn 26.250 đồng/cổ phiếu.

Tháng 11/2021, trong khi ông Đỗ Thành Nhân bán ra toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Louis Capital nhưng ngược lại, Louis Holdings lại tăng sở hữu lên 7,6 triệu cổ phiếu TGG tương ứng chiếm tỷ lệ 27,84% vốn điều lệ Louis Capital.