Louis Holding

Chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán


Trong văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho...