Lợi nhuận VietABank tăng 179% trong quý III

Lợi nhuận VietABank tăng 179% trong quý III

Lãi trước thuế 9 tháng của ngân hàng tăng 10% đạt 152,4 tỷ đồng.

VietABank chỉ thực hiện 54% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Dư nợ cho vay của ngân hàng tăng 13%.

Theo BCTC hợp nhất quý III, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) ghi nhận thu nhập lãi thuần 336,6 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh và đầu tư chứng khoán báo lãi thuần gần 1,3 tỷ đồng, giảm 24%.

Hoạt động dịch vụ cải thiện, giảm lỗ từ 2 tỷ xuống hơn 1,8 tỷ đồng, trong khi kinh doanh ngoại hối tăng nhẹ từ 825 triệu đồng lên 899 triệu đồng. Hoạt động khác mang về hơn 11,5 tỷ đồng, tăng 14%. Kết thúc quý III, ngân hàng lãi sau thuế 72,3 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ 2018, chủ yếu do chi phí dự phòng giảm 36%.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 152,4 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cùng kỳ 2018, tương đương 54% kế hoạch năm. Lãi sau thuế tăng 12% lên 137,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng ở mức 676 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng gần 196 tỷ đồng.

Đến 30/9, tổng tài sản ở mức 72.680 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 13% lên 42.768 tỷ đồng. Trích lập dự phòng gần 421 tỷ đồng, tăng 7%. Ngân hàng không công bố thuyết minh chi tiết của BCTC. Tiền gửi khách hàng tăng 15%, đạt 47.589 tỷ đồng.

VietABank đang có 12.330 tỷ đồng chứng khoán đầu tư, trong đó gần 9.285 tỷ đồng sẵn sàng để bán và 3.890 tỷ đồng giữ đến ngày đáo hạn.

Theo Người Đồng Hành