Lợi nhuận trước thuế SSI gần 1.400 tỷ đồng,  cho vay margin 14.560 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế SSI gần 1.400 tỷ đồng,  cho vay margin 14.560 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán SSI (mã: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế lần lượt là 518,1 tỷ đồng và 1.375,6 tỷ đồng.

Theo đó, tổng doanh thu hoạt động trong quý II của Chứng khoán SSI đạt 1.583,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) là 423,1 tỷ đồng, giảm 27% so với năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 483 tỷ đồng, tăng 42,9%.

Do sự sụt giảm về thanh khoản thị trường, doanh thu mảng môi giới chứng khoán của Chứng khoán SSI giảm 27,9% xuống 449,8 tỷ đồng. Nguồn thu lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 123,3 tỷ đồng.

chung_khoan_ssi

Trong quý II, chi phí hoạt động của Chứng khoán SSI giảm 11,1% xuống còn 653,5 tỷ đồng do lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL cũng sụt tương ứng.

Chứng khoán SSI báo lãi trước thuế và sau thuế trong quý II lần lượt là 518,1 tỷ đồng và 416 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế là 1.375,6 tỷ đồng và 1.100,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,7% và 10,9% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Chứng khoán SSI là 42.752 tỷ đồng, giảm hơn 7.600 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng xu hướng với nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường, quy mô cho vay ký quỹ của công ty điều chỉnh giảm trong quý II xuống còn 14.560 tỷ đồng. Đây vẫn là quy mô cho vay margin lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.