Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Vingroup năm 2021 chuyển lãi sau kiểm toán

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Vingroup năm 2021 chuyển lãi sau kiểm toán

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển từ lỗ 453,7 tỷ đồng sang lãi 367 tỷ đồng. Bởi vậy, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tăng từ 4.351 tỷ đồng lên 4.718 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 159.147 tỷ đồng lên 159.572 tỷ đồng.

Doanh thu Tập đoàn Vingroup sau kiểm toán tăng 382 tỷ đồng, giá vốn thay đổi không đáng kể nên lợi nhuận gộp ghi nhận 34.065 tỷ đồng, tăng thêm 385 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng thêm 252 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính chỉ tăng thêm 66 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm 142 tỷ, chi phí quản lý giảm 143 tỷ đồng. Song, hoạt động khác tăng lỗ thêm 1.055 tỷ đồng.

chu_no_vingroup

Với các biến động trên, phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ sau kiểm toán tăng thêm 258 tỷ đồng, giúp giảm lỗ từ 2.771 tỷ xuống 2.513 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Tập đoàn Vingroup chuyển nhượng 100% vốn tại công ty con - Công ty cổ phần du lịch Hòn Một với giá 3.700 tỷ đồng, mang về khoản lãi 2.728 tỷ đồng. Du lịch Hòn Một là chủ đầu tư dự án khu du lịch Hòn Một tại đảo Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Đối với việc chuyển nhượng công ty con, theo chuẩn mực kế toán sẽ được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối trong bảng cân đối kế toán mà không ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Điều này đã giúp tập đoàn mặc dù lỗ ròng 2.513 tỷ đồng nhưng phần lợi nhuận chưa phân phối năm nay vẫn dương 367 tỷ đồng.

Năm ngoái, Tập đoàn Vingroup ghi nhận 125.688 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13,8% so với năm trước. Lỗ sau thuế 7.558 tỷ đồng và lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.513 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới khoản lỗ do các mảng kinh doanh dịch vụ như bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách kéo dài vì dịch bệnh. Mảng ngày ghi nhận lỗ hơn 12.064 tỷ đồng năm qua.

Vào cuối năm 2021, VinFast công bố dừng toàn bộ hoạt động sản xuất và bán dòng xe xăng với cam kết trở thành nhà sản xuất ôtô điện và chuyển nhượng tài sản liên quan đến mảng này cho Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chuyển nhượng khoản đầu tư tại 2 đơn vị liên kết là công ty MV1 và VinFast – An Phát, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong The CrownX cho đối tác. Các giao dịch trên đem về 12.422 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính cho tập đoàn, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung.