Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt giảm gần 95

Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt giảm gần 95

Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với sự sụt giảm mạnh về kết quả kinh doanh.

Theo đó, tổng doanh thu hoạt động quý IV của Chứng khoán Bản Việt đạt hơn 796 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 369,2 tỷ đồng, giảm 25,6%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 11% xuống còn hơn 162 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán tương đương quý cuối năm 2021, ghi nhận gần 210 tỷ đồng.

Trong quý IV Chứng khoán Bản Việt ghi nhận khoản chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái và chưa thực hiện gần 106 tỷ đồng, dẫn đến chi phí tài chính cảu công ty tăng đột biến lên gần 230 tỷ đồng, cao hơn gần 100 tỷ đồng cùng kỳ.

chung_khoan_ban_viet

Chi phí hoạt đông của công ty trong quý IV của Chứng khoán Bản Việt cũng cao hơn 57,6% cùng kỳ năm ngoái do lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 82,1% lên hơn 400 tỷ đồng.

Kết quả là, Chứng khoán Bản Việt báo lãi trước thuế 32,4 tỷ đồng giảm 94,5% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Chứng khoán Bản Việt kể từ quý III/2015.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Bản Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.156,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng, giảm lần lượt 14,9% và 42,7% so với cả năm 2021. Với kết quả này, Chứng khoán Bản Việt hoàn thành gần 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty giảm so với thời điểm đầu năm xuống còn 14.242 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay margin của công ty là 4.968 tỷ đồng, thấp hơn 1.430 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2022.