LienVietPostBank mua lại trước hạn 1.100 tỷ đồng trái phiếu

LienVietPostBank mua lại trước hạn 1.100 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) vừa thông qua việc mua lại trước hạn 1,100 trái phiếu phát hành đợt 17 năm 2021 với mã trái phiếu là LPBH2124017.

Theo đó, tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 1,100 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 27/12/2021 và có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành là 2.9%/năm.

Đây là trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc mua lại bắt buộc hoặc mua lại theo thỏa thuận khác.

LienVietPostBank

Theo kế hoạch, LienVietPostBank mua lại vào ngày 27/12/2022. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 29 triệu đồng/trái phiếu. Giá mua lại lô trái phiếu trên là 1,029 tỷ đồng. Tổng giá trị thanh toán đạt gần 1,132 tỷ đồng.

LienVietPostBank sẽ dùng nguồn tiền từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, và nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháo khác của Ngân hàng.

Trước đó, LienVietPostBank đã mua lại trước hạn 9,800 tỷ đồng trong 11 tháng qua.

LienVietPostBank có lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4,822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, LienVietPostBank (LPB) đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm.