LienVietPostBank báo lãi trước thuế gần 1,566 tỷ đồng

LienVietPostBank báo lãi trước thuế gần 1,566 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) lãi trước thuế gần 1,566 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, theo BCTC quý 1/2023 vừa được nhà băng này công bố.

Trong quý đầu năm, nguồn thu chính giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 2,774 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

LienVietPostBank giải trình thời gian qua đã triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng. Bối cảnh lãi suất đầu vào tăng cao ảnh hưởng một phần đến biên lãi ròng (NIM). Do vậy, thu nhập lãi của Ngân hàng giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thời gian tới, Ngân hàng vẫn theo sát diễn biến thị trường để linh hoạt trong chính sách lãi suất, đảm bảo đúng định hướng của NHNN và vẫn ổn định hoạt động kinh doanh.

LienVietPostBank

Về nguồn thu phi tín dụng, lãi từ dịch vụ tăng nhẹ 4% lên hơn 226 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gần 145 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 15 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động khác ghi nhận khoản lỗ gần 12 tỷ đồng, cùng kỳ có lãi hơn 191 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí hoạt động tăng 17%, lên hơn 1,344 tỷ đồng do tăng chi phí cho nhân viên.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 15% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 1,790 tỷ đồng. Ngân hàng trích gần 224 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 28%, do đó LienVietPostBank chỉ thu được gần 1,566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 13% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch 6,000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 23/04 tới, LPB đã thực hiện được 26% sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản LienVietPostBank tăng trưởng 3% so với đầu năm, lên gần 337,197 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm đến 60% (còn 4,043 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác còn 60% (còn 258 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% (242,116 tỷ đồng).

Nợ xấu tính đến 31/03/2023 của LienVietPostBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận gần 3,522 tỷ đồng. Trong đó, dịch chuyển từ nợ nghi ngờ và có khả năng mất vốn sang nợ dưới tiêu chuẩn. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1.46% đầu năm xuống còn 1.45%.