Đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm Bộ Y tế khi chưa phân bổ chi tiết 1.416 tỉ đồng

Đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm Bộ Y tế khi chưa phân bổ chi tiết 1.416 tỉ đồng

Thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc chưa phân bổ chi tiết số vốn 1.416 tỉ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách trung ương năm 2021.

trach nhiem bo y te

Ngày 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên) năm 2020; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2020, khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là hơn 1.413 tỉ đồng đã được các cơ quan T.Ư thực nhận nhưng chưa có dự toán được giao. Tương tự, số vốn viện trợ đã tiếp nhận trong năm 2021 là khoảng 10.558 tỉ đồng.

Theo ông Phớc, đây là các khoản "tăng thu", thẩm quyền quyết định là của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán ngân sách trung ương nguồn viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên) năm 2020 hơn 1.413 tỉ đồng và năm 2021 hơn 4.217 tỉ đồng.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến ủy ban này cho rằng, về thẩm quyền, Chính phủ cần phải trình việc này ra Quốc hội để quyết định chứ không phải Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Việc Chính phủ xác định đây là số tăng thu và thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa phù hợp với Luật ngân sách nhà nước", ông Cường nêu.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng các khoản viện trợ mà Chính phủ đề nghị bổ sung vào dự toán đều "rất minh bạch", và việc bổ sung này "chủ yếu là thủ tục".

Ông Phớc cho rằng chỉ nên trình để Quốc hội quyết những quyết sách lớn, còn những khoản như thế này đều được báo cáo thường xuyên, minh bạch, quản lý chặt chẽ thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Phớc. Ông Huệ cho rằng, theo pháp luật về ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có thẩm quyền quyết định việc này mà chỉ chuẩn bị ý kiến trình Quốc hội quyết.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Chính phủ chuẩn bị trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để trình Quốc hội xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền.

Theo Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 15/2/2022 về việc bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021 của Chính phủ, số vốn đã tiếp nhận nhưng chưa đủ điều kiện hạch toán chi NSNN do chưa có dự toán là khoảng 10.558 tỉ đồng. Chính phủ đề nghị UBTVQH cho phép bổ sung dự toán thu, chi ngân sách trung ương nguồn viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên) và phân bổ chi tiết số tăng thu năm 2021 là 4.217,777 tỉ đồng.

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương đề nghị bổ sung dự toán 5.633,777 tỉ đồng. Sau khi giảm trừ số vốn 1.416 tỉ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách trung ương năm 2021 nhưng chưa được Bộ Y tế phân bổ chi tiết, Chính phủ kiến nghị bổ sung dự toán 4.217,777 tỉ đồng nguồn viện trợ nước ngoài năm 2021.

Thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc chưa phân bổ chi tiết số vốn 1.416 tỉ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách trung ương năm 2021.

Ngoài ra, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ số liệu chênh lệch giữa số đề nghị bổ sung dự toán (5.633 tỉ đồng) với số đã tiếp nhận (khoảng 10.558 tỉ đồng).

Chính phủ trình bổ sung dự toán năm 2020 và xác định đây là khoản viện trợ phát sinh trong năm, song báo cáo quyết toán niên độ ngân sách nhà nước năm 2019 đã xác nhận khoản thu, chi này.

Như vậy, khoản hơn 1.413 tỉ đồng đã phát sinh từ năm 2019, không phải là khoản phát sinh trong năm 2020, nhưng đến năm 2022 mới báo cáo bổ sung dự toán và phân bổ khoản chi này là quá chậm.

"Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương xác định rõ trách nhiệm trong việc không tuân thủ quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Đồng thời, báo cáo rõ về số liệu chênh lệch 195 tỉ đồng so với báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019", ông Nguyễn Phú Cường nói.