Kinh Bắc đầu tư 57 tỷ, lãi tới 2.400 tỷ đồng

Kinh Bắc đầu tư 57 tỷ, lãi tới 2.400 tỷ đồng

Khoản thu nhập bất thường đến từ việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Sài Gòn  - Đà Nẵng (SDN) từ 19% lên 48% (chi thêm thêm 57 tỷ nâng vốn góp từ 39 tỷ lên 96 tỷ đồng).

Chỉ với khoản chi 57 tỷ đồng, trong thời gian ngắn, Công ty Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm đã thu lãi tới 2.400 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022. Trong quý 2, doanh thu của KBC đạt 395 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp trong quý của KBC đạt 198 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm 10% so với cùng kỳ là 50%. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 1.087 tỷ đồng, giảm 61% và lợi nhuận gộp là 477 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

kinh_bac

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý là 90 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng 22% lên 159 tỷ đồng. Phần lớn trong chi phí tài chính là chi phí lãi vay với 142 tỷ đồng, chiếm 89%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc chỉ thu về 62 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận thuần là 133 tỷ đồng, chỉ bằng 12% của cùng kỳ.

Đặc biệt, trong quý 2, Kinh Bắc ghi nhận khoản thu nhập khác bất thường 1.918 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản thu nhập khác chỉ là 1,5 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, thu nhập khác là 2.417 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ 2 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng của KBC có giá gốc bằng mệnh giá 96 tỷ đồng nhưng khi ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên BCTC hợp nhất có trị giá gần 2.500 tỷ đồng

Như vậy, từ khoản đầu tư thông thường thành công ty liên kết, tức ghi nhận trên BCTC hợp nhất của KBC theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Mặc dù chỉ có vốn điều lệ 200 tỷ đồng nhưng 48% lợi ích của KBC tại SDN có giá trị tới 2.493 tỷ đồng, tức vốn chủ của đơn vị này tại thời điểm 30/6 lên đến gần 5.200 tỷ đồng. KBC đầu tư vào SDN với giá bằng mệnh giá.

Được biết, SDN đang là chủ sở hữu của các dự án như khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây (Thừa Thiên Huế) với tổng diện tích 657,7 ha; khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (Đà Nẵng) với tổng diện tích 132,6 ha; khu công nghiệp Liên Chiểu (Đà Nẵng) với tổng diện tích 289,3 ha; dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Song – Danang Beach Villas 5 sao tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng.

Với khoản lãi bất thường này, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.975 tỷ đồng, cao gấp 9 lần cùng kỳ, luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của Kinh Bắc  là 2.545 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Năm 2022, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, KBC đã hoàn thành 11% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận.