Kienlongbank lãi trước thuế 513 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Kienlongbank lãi trước thuế 513 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank đạt 513 tỷ đồng, riêng trong quý III, chỉ tiêu này tăng gần 127% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 513 tỷ đồng, thực hiện 79% kế  hoạch năm.

Thu nhập lãi thuần tăng 1,3 so với cùng kỳ, đạt 1.538 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối mang về lần lượt 234 tỷ và 2,748 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% và 224% so với 9 tháng năm 2021.

Kienlongbank

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư mang về 17 tỷ đồng.

Trong quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gần 127% so với quý III năm ngoái, đạt 165 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chính tăng 102,5% so với cùng kỳ, đạt 589 tỷ đồng. Ngân hàng cũng trích lập 182 tỷ đồng thay vì hoàn nhập 9,4 tỷ như cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 80.626 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 7% lên hơn 41.000 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt 42.200 tỷ đồng.