KienlongBank báo lãi trước thuế quý 1 gần 127 tỷ đồng

KienlongBank báo lãi trước thuế quý 1 gần 127 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) báo lãi trước thuế gần 127 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước, do không còn ghi nhận khoản thu nhập đột biến từ việc thu hồi nợ từ khoản vay có tài sản đảm bảo là cổ phiếu STB.

Trong quý đầu năm, hoạt động chính của KienlongBank sụt giảm đến 52% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 443 tỷ đồng, chủ yếu do giảm 50% thu nhập từ lãi cho vay, chỉ còn 1,037 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 68%, đạt hơn 65 tỷ đồng, nhờ tăng thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm.

kienlogbank

Nguồn: KLB

Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về hơn 30 tỷ đồng tiền lãi, trong khi cùng kỳ chỉ thu hơn 5 tỷ đồng, nhờ thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ tăng mạnh.

Thêm vào đó, quý 1/2022 không còn ghi nhận khoản thu nhập đột biến từ việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản cho vay có tài sản đảm bảo là cổ phiếu STB theo phương án cơ cấu lại KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 70% so cùng kỳ, chỉ còn thu được gần 221 tỷ đồng. Thêm vào đó, trong quý, Ngân hàng trích gần 94 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2.8 lần. Do đó, KienlongBank báo lãi trước thuế gần 127 tỷ đồng, giảm 82% so cùng kỳ.

So với kế hoạch 660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm 2022, KienlongBank thực hiện được 19% sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của KLB. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinanceTính đến cuối quý 1, tổng tài sản Ngân hàng giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn hơn 80,844 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 17% (còn 864 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 78% (còn 1,051 tỷ đồng), không ghi nhận cho vay TCTD khác, cho vay khách hàng giảm 6% (còn 36,181 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức 52,418 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 33%, ghi nhận 400 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của KLB tính đến 31/03/2022. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinanceTổng nợ xấu tính đến 31/03/2022 ghi nhận hơn 751 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, có nợ dưới tiêu chuẩn dịch chuyển sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ vay tăng từ 1.89% đầu năm lên 2.08%.