Khu hỗn hợp dịch vụ cao cấp đảo Hòn Lớn

Sắp có dự án 4.800 ha, tổng mức đầu tư 99.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong

Sắp có dự án 4.800 ha, tổng mức đầu tư 99.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong


Tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên 19 dự án thuộc nhóm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị...