Khu đô thị Việt Phát

15.000 tỷ đồng từ trái phiếu đổ về Khu đô thị Việt Phát

15.000 tỷ đồng từ trái phiếu đổ về Khu đô thị Việt Phát


Tính từ tháng 6/2021 đến nay, Công ty Vạn Trường Phát đã huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng...

10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?

10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?


Vạn Trường Phát mới thành lập được 3 năm, nhưng số vốn huy động qua kênh trái phiếu lên...