Khu đô thị sinh thái Châu Lộc

Sungroup lập quy hoạch khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại Sầm Sơn

Sungroup lập quy hoạch khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại Sầm Sơn


Dự án Khu đô thị sinh thái Châu Lộc, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn do Sungroup lập quy...