khu đô thị mới Đông Tăng Long

Mắc kẹt vì thủ tục, 29 doanh nghiệp bất động sản TP.HCM cầu cứu

Mắc kẹt vì thủ tục, 29 doanh nghiệp bất động sản TP.HCM cầu cứu


Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản như Hưng Thịnh, Khải Huy Quân… đã mắc kẹt tại dự...