Khánh Hòa thúc nộp 12.000 tỷ đồng, Tập đoàn Phúc Sơn nói 'không đúng quy định pháp luật"

Khánh Hòa thúc nộp 12.000 tỷ đồng, Tập đoàn Phúc Sơn nói 'không đúng quy định pháp luật'

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11.994 tỷ đồng nhưng tập đoàn của đại gia Nguyễn Văn Hậu cho rằng “văn bản này chưa đảm bảo các quy định của pháp luật”…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) vừa có thông báo đến các nhà đầu tư liên quan đến dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang theo hình thức BT.

Sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất hồi tháng 10/2016, Công ty đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất (57,65ha/62,3ha).

Đến năm 2018 hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng và được Sở Xây dựng cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành ngày 26/10/2018, kết quả kiểm tra đã được lập thành biên bản làm cơ sở thực hiện các công việc khác có liên quan, trong đó có công tác về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

tap_doan_phuc_son

Sau đó, Tập đoàn đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin xác định giá đất, đây là thủ tục cuối cùng để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, thủ tục xác định giá đất của dự án đang được triển khai nhưng còn vướng mắc trong xác định giá trị hoàn thành của 3 dự án BT đối ứng.

Bởi vậy, vướng mắc duy nhất liên quan tới công tác chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là việc xác định giá đất, trong đó có việc xác định giá trị hoàn thành của các dự án BT vẫn đang triển khai. Đây là vướng mắc do yếu tố khách quan (bồi thường GPMB.

Dự án đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện và có Thông báo kết luận thanh tra số 1029 ngày 30/6/2021 về việc chấp hành các chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

Căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 2525 ngày 30/8/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

Ngày 1/8/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 7061 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11.994 tỷ đồng.

Thế nhưng, Tập đoàn Phúc Sơn cho rằng, văn bản này chưa đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành do việc thực hiện nghĩa vụ tài chính phải dựa trên kết quả thẩm định giá đất dựa trên nguyên tắc ngang giá các dự án BT và thông báo của cơ quan thuế. Do đó, công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ các vướng mắc và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

du_an_trung_tam_thuong_mai_dich_vu_tai_chinh_du_lich_nha_trang-091501

Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang theo hình thức BT.

Về tình hình thực hiện 03 dự án BT đối ứng, Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, Công ty và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký 3 hợp đồng cho 3 dự án BT là Đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội; Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối Khu sân bay Nha Trang và Nút giao thông Ngọc Hội để đối trừ vào tiền sử dụng đất của dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính – Du lịch Nha Trang. Do quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án BT gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến nay UBND tỉnh Khánh Hòa mới giao đất được một phần cho công ty thực hiện 03 dự án BT. Trong phạm vi giao đất này công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng trên 90% khối lượng. Việc chậm hoàn thành đầu tư toàn bộ 3 dự án BT là do yếu tố khách quan (bồi thường GPMB) nên mặc dù công ty đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể hoàn thành toàn bộ khối lượng của 3 dự án BT này.

Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu ‘pháo’) sáng lập. Trụ sở Tập đoàn này ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.