Khánh Hòa tạm dừng biến động 2.385 thửa đất ở Cam Lâm

Khánh Hòa tạm dừng biến động 2.385 thửa đất ở Cam Lâm

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huyện Cam Lâm thực hiện việc khắc phục hậu quả sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng...

Nguồn tin cho biết, UBND huyện Cam Lâm đã thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa và UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục hậu quả sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Cam Lâm.

Cụ thể, UBND huyện Cam Lâm đã yêu cầu văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cam Lâm tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất thuộc 114 khu vực đã có chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

cam_lam

Các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã và thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác quản lí đất đai trật tự xây dựng, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc 114 khu vực đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, vấn đề nổi cộm ở Cam Lâm là tình trạng san ủi đất nông nghiệp, lợi dụng hiến đất làm đường để tách sổ phân lô.

Vào thời điểm năm 2019, tình trạng phân lô, bán nền diễn ra rầm rộ trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Những đìa nuôi thủy sản, đất trồng xoài được “hô biến” bằng chiêu hiến đất làm đường để chuyển mục đích sử dụng lên đất ở, tách sổ rồi rao bán.