KBSV: Hơn 2.700 tỷ nợ xấu được MBBank xử lý trong quý 3/2022

KBSV: Hơn 2.700 tỷ nợ xấu được MBBank xử lý trong quý 3/2022

Theo báo cáo tại KBSV, room tín dụng được giao của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank, mã chứng khoán: MBB) cho cả năm 2022 là khoảng 24% - thuộc nhóm cao nhất ngành nhờ tham gia tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém.

Tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng là 17,1% từ đầu năm (YTD), quy mô dư nợ tín dụng đạt 475.000 tỷ VND. Trong đó, tăng trưởng cho vay có sự cải thiện khoảng 2,9% trong quý 3/2022 nhờ đợt nới room tín dụng của NHNN.

Hoạt động tái cơ cấu lại danh mục cho vay với ưu tiên cho vay cá nhân và SME siêu nhỏ vẫn đang đi đúng hướng. Dư nợ cho vay cá nhân tính đến cuối quý 3/2022 là khoảng 206.000 tỷ VND, tăng 23% so với đầu năm.

mbbank

Tỷ trọng cho vay cá nhân nhờ đó cải thiện lên mức 48% (2020:

44%, 2021: 46%). Mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng chậm hơn, ở mức 12%YTD.

Từ đó, quy mô dư nợ giảm dần xuống chỉ còn chiếm 45% tổng cho vay (trong những năm trước thường chiếm từ 47-55%).

Chuyển dịch cơ cấu sang cho vay khách hàng cá nhân được kỳ vọng sẽ tác động tích cự lên NIM của ngân hàng.

Chứng khoán KB (KBSV) cho biết danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MBBank đã giảm nhẹ trong quý 3 nhưng vẫn tăng 16% so với đầu năm.

Trong quý 2/2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm 662 tỷ đồng xuống còn khoảng 49.000 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn tăng 15,8% so với đầu năm, chủ yếu đến từ trái phiếu đến hạn.

Các khoản đầu tư trái phiếu vẫn đang đem lại lợi suất đầu tư tốt và được đánh giá là nợ nhóm 1. Theo KBSV, MB vẫn có thể đẩy mạnh cho vay mà không phải cắt giảm danh mục chứng khoán đầu tư của mình.

Tỷ lệ nợ xấu giảm về còn 1% vào cuối quý 3

Vào cuối quý 3/2022, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MBBank giảm về còn khoảng 1,04%, nợ xấu riêng lẻ ngân hàng mẹ là 0,9%.

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ xấu được cải thiện là do MB đã mạnh tay xóa khoảng 2.760 tỷ đồng nợ xấu ngay trong quý III, gấp đôi con số 1.100 tỷ trong 6 tháng.

Nhờ đẩy mạnh xóa nợ cùng đã thận trọng trích lập trong quá khứ nên ngân hàng chỉ phải trích thêm 814 tỷ đồng dự phòng cụ thể trong quý III (giảm 55,5% so với cùng kỳ). Theo đó, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu giảm xuống 207,7% nhưng vẫn ở mức cao so với các ngân hàng khác.

Tuy nhiên, nợ nhóm 2 duy trì xu hướng tăng nhanh trong quý III, tăng 22,7% so với quý trước tạo nên rủi ro nợ xấu tăng trong thời gian tới.

Đối với tín dụng, tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng là 17,1%, quy mô dư nợ tín dụng đạt 475.000 tỷ đồng. Trong đó, tăng trưởng cho vay có sự cải thiện khoảng 2,9% trong quý III nhờ đợt nới room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).