Hủy niêm yết FLC Faros

Hủy niêm yết FLC Faros

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.

Toàn bộ hơn 567,58 triệu cổ phiếu ROS, tương đương mức vốn điều lệ hơn 5.675,98 tỷ đồng của doanh nghiệp, niêm yết trên sàn HoSE sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 5/9.

Nguyên nhân được HoSE đưa ra là FLC Faros đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo Điều 120 Nghị định 155/2020.

Cũng liên quan tới các vi phạm về công bố thông tin, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã bị HoSE đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8 (giá giao dịch lần cuối ở mức 2.510 đồng/cổ phiếu).

Trước quyết định hủy niêm yết kể trên một ngày, HoSE cũng có thông báo gửi FLC Faros thông tin về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu ROS của doanh nghiệp này.