Hủy niêm yết cổ phiếu FLC

Hủy niêm yết cổ phiếu FLC

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết đối với toàn bộ cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (FLC). Theo đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 20/2.

Theo HoSE, Tập đoàn FLC đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Sở và Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết với cổ phiếu này. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Theo Nghị định 155, cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên UPCoM. Sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE, cổ phiếu FLC nhiều khả năng sẽ được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Trước đó, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

flc

HoSE cũng cho hay FLC chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dù đã quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Ở một diễn biến liên quan, Tập đoàn FLC vừa thông báo phiên họp cổ đông bất thường lần thứ 2 dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 4/3 tại tòa nhà Bamboo Airways (số 265 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Danh sách cổ đông tham dự dựa theo danh sách đã chốt vào ngày 4/2 trước đó.

Nội dung chính của cuộc họp bất thường lần này vẫn là để thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Tất Thắng, đồng thời FLC cũng sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 vào sáng 5/2, FLC đã không thể tiến hành họp do không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. Với đại hội lần 2 tới đây, tỷ lệ này phải đạt ít nhất 33%.