Hủy bỏ quyết định thành lập Hội tướng lĩnh ở Hà Tĩnh

Hủy bỏ quyết định thành lập Hội tướng lĩnh ở Hà Tĩnh

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thu hồi các quyết định thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Báo cáo của Tỉnh ủy hà Tĩnh cho biết, qua soát xét, cơ quan chức năng nhận định, do hồ sơ thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ chưa đảm bảo các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm nên UBND huyện Đức Thọ đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định việc thành lập Ban vận động và hủy bỏ quyết định cho phép thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

hoi_tuong_linh_duc_tho

Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất.

Báo cáo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu, quyết định thành lập Hội tướng lĩnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ sẽ kiểm điểm nghiêm túc.

Được biết, ngày 13/8, Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 7 người vào Ban chấp hành Hội.

Huyện Đức Thọ có 48 tướng lĩnh là con em quê hương và 8 tướng lĩnh là con rể (44 tướng quân đội, 12 tướng công an).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng tham gia buổi ra mắt này.