Hưng Thịnh

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất đầu tư tổ hợp hơn 2.700 ha tại Đồng Tháp

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất đầu tư tổ hợp hơn 2.700 ha tại Đồng Tháp


Đây là dự án đô thị kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái ven sông tại TP Cao...

Tập đoàn Hưng Thịnh xin đầu tư khu đô thị ven sông ở Đồng Tháp

Tập đoàn Hưng Thịnh xin đầu tư khu đô thị ven sông ở Đồng Tháp


Phía tỉnh Đồng Tháp cho hay đề xuất của Hưng Thịnh là phù hợp định hướng của tỉnh và...

Đại gia và điều tử tế trong dịch bệnh Covid-19

Đại gia và điều tử tế trong dịch bệnh Covid-19


Có thể đó là trách nhiệm xã hội hay nghĩa cử của cá nhân, dù xuất phát từ đâu hay hướng...