HoSE nhận hồ sơ chào bán riêng lẻ của TPBank

HoSE nhận hồ sơ chào bán riêng lẻ của TPBank

Sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng lên 11.717 tỷ đồng.

TPBank nộp hồ sơ chào bán riêng lẻ tới HoSE.

Vừa qua, Sở GDCK TP HCM (HoSE) thông báo nhận hồ sơ chào bán riêng lẻ của TPBank (HoSE: TPB).

Trước đó, HĐQT ngân hàng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng lên gần 11.717 tỷ đồng, bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ được cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2021.

TPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, tương đương 9,33% vốn cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 3 năm chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới, đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn... 

Năm nay, ngân hàng sẽ không chia cổ tức mà sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh.

 

Ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu. Ảnh: TPBank.

Nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 3.007 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch năm. Riêng quý I, số cổ phiếu quỹ được ghi nhận giá trị 909 tỷ đồng, tương ứng 22.700 đồng/cp. 

Quý đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế 1.422 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 26% kế hoạch.

Tính tới 31/3, tổng tài sản ở mức 216.153 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,7% với 124.387 tỷ đồng. Nợ xấu tăng 4,4% lên 1.483 tỷ đồng, khiến tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,18% lên 1,19%. Quy mô tiền gửi khách hàng đạt 120.037 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Theo Người Đồng hành

https://ndh.vn/ngan-hang/hose-nhan-ho-so-chao-ban-rieng-le-cua-tpbank-1294819.html