HoSE nhắc nhở Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin vụ mở thủ tục phá sản

HoSE nhắc nhở Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin vụ mở thủ tục phá sản

Tập đoàn Tân Tạo của nữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến vừa bị HOSE nhắc nhở phải công bố thông tin liên quan đến các quyết định của tòa án về việc mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp này.

Theo văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), sau khi nhận được thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) của Tòa án Nhân dân TPHCM từ Quản tài viên, HOSE đã gửi công văn số 892 ngày 23/05/2022 yêu cầu ITA xác minh và công bố thông tin.

Trong quá trình trao đổi với ITA bằng văn bản, ngày 14/06/2022, HOSE đã có cuộc họp với đại diện Tập đoàn Tân Tạo để làm rõ yêu cầu thực hiện công bố thông tin các Quyết định của Tòa án theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, HOSE vẫn chưa nhận được công bố thông tin từ phía Công ty.

tap_doan_tan_tao

Ngày 26/06/2022, có trang thông tin điện tử đã đăng tải bài viết tựa đề: “Có quyết định mở thủ tục phá sản, sau 4 năm doanh nghiệp vẫn phớt lờ đề cập đến Quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25/01/2018 của Tòa án Nhân dân TPHCM và quyết định ngày 15/04/2022 chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo. Ngày 28/06/2022, các trang thông tin điện tử đã đưa các thông tin phản hồi ở phía ITA.

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020 về công bố thông tin: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp nên HOSE tiếp tục nhắc nhở và yêu cầu Công ty xác nhận thông tin và công bố trong vòng 24h kể từ khi nhận được công văn trên, các quyết định của Tòa án theo quy định cùng những thông tin có liên quan đến quá trình xử lý vụ việc trong những năm qua để đảm bảo quyền lợi của cổ đông được tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ phía Tập đoàn Tân Tạo.