Hơn 780 triệu cổ phiếu cổ phiếu VND giao dịch từ ngày 15/6

Hơn 780 triệu cổ phiếu cổ phiếu VND giao dịch từ ngày 15/6

Công ty Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) cho biết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết bổ sung 782,8 triệu cổ phiếu vào ngày 19/5.

Theo đó, đây là lượng cổ phiếu VNDirect chào bán cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu. Cụ thể, 434,9 triệu đơn vị là chào bán ra công chúng tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cp và 348 triệu đơn vị là thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 80%. Vốn điều lệ của công ty nâng lên 12.178 tỷ đồng.

VNDirect cho biết, nguồn tiền huy động khoảng 4.349 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Song, số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết được phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Cổ phiếu VND hiện có giá 24.750 đồng/đơn vị khi kết thúc phiên giao dịch ngày 18/5. So với đỉnh lịch sử 35.300 đồng/đơn vị ngày 13/4, thị giá VND đã giảm gần 30%.

VNDirect đã thông qua mục tiêu  doanh thu từ dịch vụ chứng khoán và đầu tư nguồn vốn đạt lần lượt là 1.963 tỷ và 2.463 tỷ đồng, tương đương mức tăng 20% và 35% tại đại hội cổ đông mới đây. Công ty này dự kiến sẽ thu về 598 tỷ đồng từ mảng đầu tư tài chính, và 371 tỷ đồng từ dịch vụ ngân hàng đầu tư. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ước tính đạt 2.884 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm trước.

Quý I, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 56% đạt 1.771 tỷ đồng, trong đó lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 169% lên 464 tỷ đồng, hoạt động môi giới tăng 73%, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng 35%. Lãi sau thuế đạt 761 tỷ đồng, tăng 40% do chi phí hoạt động và quản lý lần lượt tăng 89% và 49%.