Hơn 40.000 tỷ đồng được tỷ phú Trần Bá dương đổ vào HAGL Agrico

Hơn 40.000 tỷ đồng được tỷ phú Trần Bá dương đổ vào HAGL Agrico

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2021.

Theo báo cáo, doanh thu trong kỳ sụt giảm phân nửa xuống 307 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến HNG lỗ gộp hơn 467 tỷ đồng. Tổng lỗ ròng trong quý IV/2021 ghi nhận gần 816 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi hơn 360 tỷ do 4 nguyên nhân.

Công ty có tiến hành rà soát và ghi nhận hạch toán lại các chi phí đã phát sinh từ năm 2020 về trước nhưng chưa hạch toán, gồm (i) trích lập dự phòng khoản phải thu phát sinh từ năm 2018 là 36 tỷ, dự phòng phải thu trên BCTC tổng hợp là 174 tỷ; (ii) đánh giá lại và ghi nhận chi phí SXKD dở dang đang ghi nhận hàng tồn kho trên BCTC tồn đọng từ năm 2018-2020 vào giá vốn bán hàng trong quý IV/2021 là 427 tỷ đồng; (iii) đồng thời đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và ghi nhận lỗ chênh lệch là 230 tỷ đồng.

Chi phí khấu hao vườn cao su lớn với 17.506ha, trong đó diện tích vườn cao su chưa đủ điều kiện kỹ thuật khai thác là 10.175ha, diện tích cao su đủ điều kiện kỹ thuật đang khai thác thu hoạch là 7.331ha.

Luỹ kế cả năm, HNG ghi nhận doanh thu 1.199 tỷ đồng, giảm nửa so với mức 2.375 tỷ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, công ty của tỷ phú Trần Bá Dương lỗ ròng hơn 1.119 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2021, HNG lỗ luỹ kế 3.426,5 tỷ đồng.

HAGL Agrico

Tỷ phú Trần Bá Dương thừa nhận việc điều hành HAGL Agrico với ông là rất áp lực.

Kết thúc năm 2021, HNG đạt sản lượng trái cây thu hoạch là 85.803 tấn, giảm 19.704 tấn so với kế hoạch. Trong đó, chuối đạt 75.612 tấn, dứa là 2.669 tấn. Khai thác mủ cao su đạt 6.556 tấn, đạt kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản HNG giảm hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh có các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản cố định (từ 9.817 tỷ đầu kỳ còn 5.882 tỷ đồng). Tương ứng, tổng nợ cũng giảm từ 15.990 tỷ xuống 8.018 tỷ đồng. Dư nợ vay hiện vào mức 5.864 tỷ đồng.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Thaco chính thức cầm lái tại HNG. Tính đến 28/2/2022, số cổ phần đang lưu hành của HNG là 1,1 triệu cổ phần. Trong đó, nhóm Thaco nắm 27,63% vốn, HAG đã bán và chỉ còn sở hữu 9,4% vốn.

Trong năm 2022, HNG dự kiến sản lượng 177.000 tấn, tương đương doanh thu 2.400 tỷ đồng. Năm nay, HNG bên cạnh việc tập trung SXKD gồm chăm sóc vườn cây, đầu tư nhà xưởng... Công ty cũng sẽ hoàn thiện sân bay Nong Khang và bàn giao cho chính phủ Lào.

Công ty cũng sẽ làm việc với HAGL và BIDV để giải quyết công nợ giữa các bên, qua đó nhận lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại Lào và Campuchia thuộc HNG đang đảm bảo cho khoản vay của HAGL với giá trị 4.780 tỷ đồng.

HNG lên kế hoạch chuyển đổi vườn cây, ước tính lỗ riêng cho khoản này lên đến 2.400 tỷ đồng. Việc tái cơ cấu tại HNG là bước đi dài hạn, và không dễ dàng.

Theo tỷ phú Trần Bá Dương thừa nhận điều hành Thagrico và HNG “là áp lực rất lớn”. Đến thời điểm này, hai công ty đang sở hữu trên 84.000ha đất, số tiền mà gia đình và cá nhân ông Dương đổ vào tại Thagrico và HNG đã lên đến 40.000 tỷ đồng.