Hơn 2.200 tỷ đồng lợi nhuận của Kinh Bắc “bố hơi” khỏi báo cáo tài chính

Hơn 2.200 tỷ đồng lợi nhuận của Kinh Bắc “bố hơi” khỏi báo cáo tài chính

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP của doanh nhân Đặng Thành Tâm đã công bố báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 200 tỷ đồng, giảm hơn 2.256 tỷ đồng so với giá trị trên báo cáo tự lập.

Giải trình về vấn đề này, Tập đoàn Kinh Bắc cho biết nguyên nhân chủ yếu là trên báo cáo tự lập, công ty đang kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với Công ty Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN).

Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của SDN là khoảng hơn 4.805 tỷ đồng.

Theo công văn ngày 29/8 của đơn kiểm toán E&Y, đơn vị này đang làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tập của việc định giá, hiện, công việc soát xét chưa được hoàn tất.

Kiểm toán cũng có lưu ý về việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại SDN đang được xác định tạm thời trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dựa trên giá trị sổ sách của tài sản thuần của công ty này tại ngày mua.

Do đó, trên báo cáo tài chính này, Kinh Bắc chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này. Việc hoàn tất kế toán tạm thời hay đánh giá lại giá trị hợp lý, xác định lãi do mua rẻ từ giao dịch hợp nhất kinh doanh sẽ được ghi nhận ngay sau khi đơn vị kiểm toán hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào các báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2022.

Việc sử dụng phương pháp định giá lại tài sản để gia tăng lợi nhuận chỉ mang ý nghĩa “làm đẹp” sổ sách bởi không có dòng tiền thực chảy về công ty. Tính đến cuối quý II/2022, dòng tiền của Kinh Bắc đang âm gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó dòng tiền kinh doanh âm 662 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư âm 938 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 144 tỷ đồng.

Trong quý I/2022, Kinh Bắc đã thực hiện nghiệp vụ tương tự khi ghi nhận lợi nhuận đột biến gần 500 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội. Nhờ đó, công ty báo lãi sau thuế 523 tỷ đồng dù hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN), đây là doanh nghiệp được thành lập vào năm 2005 để phát triển các khu công nghiệp tại Đà Nẵng. Công ty đang là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây (Thừa Thiên Huế) với tổng diện tích 657,78 ha; Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (Đà Nẵng) với tổng diện tích 132,6 ha; Khu công nghiệp Liên Chiểu (Đà Nẵng) với tổng diện tích 289,35 ha.

Ngoài việc bất động sản khu công nghiệp, SDN còn sở hữu bất động sản khu đô thị lớn tại Đà Nẵng. Công ty là chủ đầu khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (quy mô 46 ha) và khu đô thị xanh Dragon City Park (quy mô 78 ha) ở Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.