Hoàng Anh Gia Lai sẽ “rót” hơn 1.300 tỷ đồng vào dự án phát triển cây ăn quả kết hợp chăn nuôi heo tại Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai sẽ “rót” hơn 1.300 tỷ đồng vào dự án phát triển cây ăn quả kết hợp chăn nuôi heo tại Gia Lai

Dự kiến sang quý 3-4/2022 sẽ tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động SXKD.

Ngày 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đã ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, huyện Mang Yang; các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc, huyện Đăk Pơ; xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, tên dự án được điều chỉnh, bổ sung nội dung thành “phát triển cây ăn quả kết hợp chăn nuôi heo theo hướng bền vững”. Mục tiêu dự án là trồng cây ăn quả theo hướng bền vững, theo tiêu chuẩn Global GAP, nhằm phát triển trồng trọt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế;xây dựng chuồng trại, chăn nuôi gia súc gia cầm.

Quyết định nêu rõ quy mô dự án sử dụng diện tích 1.549,75ha để trồng các loại trái cây, sử dụng diện tích 108ha để xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 24.000 con heo giống cùng 560.000 con heo thịt.

Đáng chú ý, tổng đầu tư dự án vào khoảng 1.851 tỷ đồng; trong đó hơn 538 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn hỗ trợ từ HAGL là 1.313 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án đã hoàn thành khâu trồng cây ăn quả và đang thu hoạch. Quý 1-2/2022, dự án đã thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, điều chỉnh bổ sung mục tiêu chăn nuôi heo.

Theo đó, dự kiến sang quý 3-4/2022 sẽ tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động SXKD.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân

các huyện, thị xã: Mang Yang, Đak Pơ, An Khê; Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Như vậy, kế hoạch đầu tư chuồng trại với mục tiêu 1 triệu con heo vào năm 2023 đã được chấp thuận, trong đó HAGL dự kiến hoàn thành và cho vào hoạt động từ cuối năm nay. Đến cuối tháng 5, về ngành chăn nuôi, HAGL đã hoàn thiện 9 cụm chuồng trại để duy trì nuôi hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm. 

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022,  HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.867 tỷ đồng, trong đó ngành chăn nuôi thu về 439 tỷ đồng, ngành cây ăn trái thu về 1.094 tỷ đồng, ngành phụ trợ 334 tỷ đồng. Nửa đầu năm Công ty đã xuất ra thị trường hơn 82.000 con heo thịt và gần 110.000 tấn cây ăn trái, trong đó chuối xuất khẩu đạt hơn 81.000 tấn, chuối còn lại dùng làm thức ăn gia súc.

Công ty đã đạt 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, tương ứng với 531 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Ban lãnh đạo HAGL nhận định từ nay đến cuối năm, khi giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi. Đồng thời, giá bán heo tiếp tục tăng cao như hiện nay, sản lượng heo xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm thì công ty sẽ sớm đạt kế hoạch đề ra cho cả năm, thậm chí vượt kế hoạch từ 20% đến 30%.