Hoàng Anh Gia Lai: Nằm im chờ thời

Hoàng Anh Gia Lai: Nằm im chờ thời

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức chưa tăng quy mô, duy trì quy mô 7.000ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất 600.000 con heo thịt/năm.

Theo tài liệu ĐHCĐ do Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố, Tập đoàn dự kiến trình thông qua kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng - tăng nhẹ so với năm 2022.

Được biết, năm 2023 HAGL chưa có kế hoạch phát hành tăng vốn. Theo đó, năm 2023 HAGL dự kiến chưa tăng quy mô, duy trì quy mô 7.000ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất 600.000 con heo thịt/năm.

hagl

Trang trại chuối của HAGL tại Lào

Năm 2022, HAGL ghi nhận doanh thu 5.111 tỷ đồng, LNST 1.125 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty còn lỗ luỹ kế 3.341 tỷ đồng. Do đó, năm 2022 và 2023 HAGL sẽ không chia cổ tức.

Đại diện Tập đoàn HAGL cho biết, sang năm 2023, doanh thu từ trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn thu chính