Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 1.200 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 1.200 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố BCTC hợp nhất với lãi ròng năm 2022 gần 1.200 tỷ đồng. Một trong những yếu tố chính giúp HAG báo lãi trong năm đến từ việc hoàn nhập dự phòng hơn 1.500 tỷ đồng.

Năm 2022, HAGL đạt doanh thu thuần gần 5.100 tỷ đồng, tăng 142% so với năm trước. Lãi gộp đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 130%.

Doanh thu tài chính giảm 34% xuống còn gần 487 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 50% lên hơn 1.6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay gần 780 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước. Tính bình quân, mỗi ngày HAGL phải chịu hơn 2 tỷ đồng tiền lãi.

Một trong những yếu chính giúp HAGL báo lãi trong năm nay là hoàn nhập dự phòng hơn 1.5 ngàn tỷ đồng. Từ đó ghi âm chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1.4 ngàn tỷ đồng (năm trước ghi âm 174 tỷ đồng).

hagl

Được biết, cơ cấu doanh thu của HAGL năm 2022 có sự đóng góp từ bán trái cây, bán heo, bán bò thịt, cung cấp hàng hóa dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán heo và trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt gần 1.67 ngàn tỷ đồng và 2.15 ngàn tỷ đồng.

Trái cây là mảng có biên lãi gộp cao nhất của HAGL với tỷ lệ 32%, tăng so với mức 31% năm trước. Trong khi đó, biên lãi gộp từ bán heo giảm từ 35% còn 24%.

Tính chung, biên lãi gộp năm 2022 của HAGL giảm nhẹ từ 24% xuống còn 23%.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh bò thịt bắt đầu có đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu của Công ty với doanh thu năm qua đạt gần 40 tỷ đồng. Riêng quý 4, doanh thu từ bán bò thịt đạt tới 33 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 19.95 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Nợ phải trả chiếm gần 3/4 cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, vay nợ tài chính gần 8.300 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm.

🏷 Từ khoá