Hoàng Anh Gia Lai bảo lãnh khoản nợ của công ty con Hưng Thắng Lợi

Hoàng Anh Gia Lai bảo lãnh khoản nợ của công ty con Hưng Thắng Lợi

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã thông qua việc gia hạn thời hạn bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB).

Theo đó, HAGL tiếp tục bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại VPBank theo phương thức cấp hạn mức/thấu chi. Quyết định bảo lãnh của HAG được thông qua hồi tháng 3/2022. Khoản vay này có hạn mức 400 tỷ đồng và thời hạn 6 tháng.

Vào ngày 22/07, HAGL cũng đã bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại một ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) - Chi nhánh Gia Lai với hạn mức 500 tỷ đồng, thời gian hiệu lực 12 tháng, nhằm bổ sung vốn lưu động kinh doanh.

Tập đoàn HAGL đang nắm giữ 98% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Đây là 1 trong 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG, mua lại vào năm 2018.