Hoa Sen Home

Ông Lê Phước Vũ: Hoa Sen Home với kỳ vọng doanh thu 2 tỷ USD

Ông Lê Phước Vũ: Hoa Sen Home với kỳ vọng doanh thu 2 tỷ USD


Trong 5-10 năm tới, khi nói đến HSG người ta sẽ nhắc đến hệ thống phân phối vật liệu xây...