Hòa Phát muốn làm dự án 85.000 tỷ đồng trên 34 ha đất lúa

Hòa Phát muốn làm dự án 85.000 tỷ đồng trên 34 ha đất lúa

Để thực hiện án thép Hoà Phát Dung Quất 2 với tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi xin Thủ tướng chuyển đổi 34ha đất lúa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình số 06/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được Ban Quản lý Khu kinh Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2021, nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Đây là dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương và ngoài tỉnh, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách tỉnh khá lớn. Để kịp thời triển khai thực hiện dự án trong năm 2022, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 33,97/279,8 ha tổng diện tích dự án. Dự án có vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng, là dự án lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát.

Tập đoàn Hòa Phát cũng đã cập nhật thông tin trên website cho biết đang đẩy nhanh thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 từ đầu năm 2022, công suất 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng/năm.