hệ sinh thái vạn thịnh phát

Bóng dáng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phía sau 'đối thủ tỷ USD' đấu giá đất Thủ Thiêm với Tân Hoàng Minh

Bóng dáng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phía sau "đối thủ tỷ USD" đấu giá đất Thủ Thiêm với Tân Hoàng Minh


Không đứng tên trực tiếp, song hình bóng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan in...