HDBank bổ nhiệm Chủ tịch người Hàn Quốc

HDBank bổ nhiệm Chủ tịch người Hàn Quốc

Ông Kim Byoungho, tân chủ tịch HDBank sinh năm 1961, từng giữ chức vụ Giám đốc Quan hệ Khách hàng – First National Bank of Chicago từ năm 1988 đến năm 1991.

Ngân hàng HDBank (HoSE: HDB) vừa thông qua nghị quyết bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Kim Byoungho, thành viên HĐQT độc lập người Hàn Quốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT HDBank từ ngày 29/4. Đây là chủ tịch người nước ngoài đầu tiên của HDBank.

Được biết, ông Kim Byoungho sinh năm 1961, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Kinh doanh Haas, Đại học California Hoa Kỳ. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Quan hệ Khách hàng – First National Bank of Chicago từ năm 1988 đến năm 1991.

chu_tich_hdbank_kim-byoungho

Ông Kim Byoungho

Tân chủ tịch từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hana Bank như Giám đốc khối Kế hoạch Chiến lược, Giám đốc tài chính và trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hana Bank (Hàn Quốc) giai đoạn 2014-2015.

Giai đoạn 2015-2019, ông đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hana Financial Group và Ủy ban Cố vấn cấp cao - Hana Bank (Hàn Quốc), sau đó làm thành viên HĐQT độc lập SK Inc và Cố vấn cấp cao của International Finance Corporation (IFC) tới nay.

Sáu thành viên còn lại của HĐQT gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, ba Phó Chủ tịch HĐQT khác là ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Lưu Đức Khánh và ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm, Thành viên HĐQT và ông Lê Mạnh Dũng, Thành viên HĐQT độc lập.

Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm ông Đào Duy Tường, Trưởng BKS và ba thành viên là bà Đường Thị Thu, bà Bùi Thị Kiều Oanh và ông Nguyễn Lê Hiếu.