hàng tồn kho

Hàng tồn kho Nam Long lên gần 15.500 tỷ đồng

Hàng tồn kho Nam Long lên gần 15.500 tỷ đồng


Hàng loạt dự án lớn có hàng tồn kho như dự án Izumi là 7.170 tỷ đồng, Southgate 3.629 tỷ...

Văn Phú Invest: Có rủi ro khi lấy hàng tồn kho làm tài sản bảo đảm phát hành trái phiếu?

Văn Phú Invest: Có rủi ro khi lấy hàng tồn kho làm tài sản bảo đảm phát hành trái phiếu?


Hàng tồn kho tại hai dự án của Văn Phú Invest đang được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho...