Hàng tồn kho Novaland lên đến 35.000 tỷ đồng

Hàng tồn kho Novaland lên đến 35.000 tỷ đồng

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần chỉ đạt 3.244 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2022, Novaland ghi nhận gần 11.152 tỷ doanh thu hợp nhất, giảm 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế giảm 19% còn 4.114 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 34% còn hơn 2.293 tỷ đồng.

Doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.221 tỷ đồng từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.930 tỷ đồng.

bui_thanh_nhon

Tổng tài sản vào thời điểm cuối năm của Novaland đạt hơn 257.365 tỷ đồng, mở rộng gần 28% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 134.485 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc phát triển các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

Có 91% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 122.559 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.