Hàng tồn kho Nam Long lên gần 15.500 tỷ đồng

Hàng tồn kho Nam Long lên gần 15.500 tỷ đồng

Hàng loạt dự án lớn có hàng tồn kho như dự án Izumi là 7.170 tỷ đồng, Southgate 3.629 tỷ đồng, Paragon Đại Phước 1.714 tỷ và Waterpoint là 1.375 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) báo cáo doanh thu thuần quý IV/2021 đột biến 4.418 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước; chiếm 99% là doanh thu bán căn hộ. Lợi nhuận gộp đạt 1.545 tỷ đồng, gấp 6 lần.

Doanh thu tài chính giảm từ 649 tỷ về 56 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gấp 9 lần lên 380 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 73% lên 222 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 21% đạt 769 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lại giảm 42% xuống 362 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần tăng 135% lên 5.206 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74% và vượt 8% kế hoạch năm; lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng 28% đạt 1.071 tỷ đồng.

du_an_dong_nai_Waterfront. 1643016728741

Dự án Đồng Nai Waterpoint

Trong năm 2021, Nam Long vẫn mạnh tay chi gần 2000 tỷ đồng mua thêm 30% vốn góp của Portville Pte. Ltd trong Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai (Đồng Nai Waterfront), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Đồng Nai Waterfrond tăng từ 35,1% lên 65,1%, trở thành công ty con. Cũng từ ngày 30/9/2021, Công ty cổ phần Southgate cũng trở thành công ty con của Nam Long. Nguyên nhân là Nam Long nhận ủy quyền 15% biểu quyết trong Southgate tăng tỷ lệ biểu quyết từ 50% lên 65%.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bất động sản này cũng tăng mạnh từ 13.642 tỷ đồng lên 23.717 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng tồn kho lại gấp 2,6 lần lên 15.489 tỷ đồng, chủ yếu tăng bất động sản dở dang. Riêng dự án Izumi là 7.170 tỷ đồng, Southgate 3.629 tỷ đồng, Paragon Đại Phước 1.714 tỷ và Vàm Cổ Đông (Waterpoint) là 1.375 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối kỳ Nam Long 1.846 tỷ gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng hưởng lãi 2,4% đến 5,5% mỗi năm. Vay nợ ngắn hạn từ 932 tỷ đồng lên 1.293 tỷ đồng, vay dài hạn từ 2.457 tỷ lên 3.608 tỷ đồng.